Testimonial 1

Mateřská škola je charakteristická svou otevřeností, která napomáhá vytvářet rodinnou atmosféru. V centru pozornosti stojí vždy dítě a úzká spolupráce s jeho rodiči.