Informace

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY V TŘESOVICÍCH

Mateřská škola, Třesovice je malá dvoutřídní mateřská škola zřizovaná obcí, s kapacitou 40 dětí. Předškolní vzdělávání poskytujeme spádovým dětem z obcí Třesovice-Popovice, Mokrovousy, Dohalice, ale dojíždějí k nám i děti z širšího okolí. MŠ se dělí na třídu broučků pro děti ve věku (2) 3 – 4 roky, která se naplňuje do počtu 18 – 20  dětí a třídu včeliček pro děti ve věku 4 – 6 (7) let, která se naplňuje do počtu 20 – 22 dětí. Nižší počet dětí ve třídě a variabilní organizace dne nám umožňují realizovat individuální, zajímavý a smysluplný koncept vzdělávání. 

Mateřská škola je charakteristická svou otevřeností, která napomáhá vytvářet rodinnou atmosféru. V centru pozornosti stojí vždy dítě a úzká spolupráce s jeho rodiči. Rodiče mají po dohodě s vyučujícím dveře do třídy vždy otevřené. Součástí nástupu nového dítěte do mateřské školy je možnost rodičů využít adaptační program, který umožňuje rodiči či jiným blízkým osobám setrvat v mateřské škole spolu s dítětem dle individuální potřeby dítěte a následně pak čas odloučení postupně prodlužovat. Vytváříme menší skupiny, které nám umožňují věnovat dítěti individuální pozornost. Pravidelně sledujeme pokroky dítěte, pracujeme s portfólii a dle potřeby konzultujeme s rodiči naše poznatky a pokroky dítěte. Pořádáme rodičovské schůzky, inovativní workshopy či komunitní setkávání, kde se dotýkáme i otázek a poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte. 

Další naší charakteristikou je přijímání všech dětí takových, jaké jsou. Dítěti a jeho potřebám se snažíme v rámci našich možností co nejvíce přizpůsobit, a to ať už jde o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tak o děti nadané. Důležitost přikládáme tomu, aby případné obtíže či naopak vlohy byly včas odhaleny a dětem byla věnována cílená pedagogická podpora. Snahou je úzce spolupracovat s odborníky a dalšími partnery školy. Pro úspěch dítěte ve škole je tento přístup zcela zásadní. Naším cílem je, aby dítě odcházelo do základní školy samostatné, sebevědomé a připravené.  Jsme mateřská škola, která pracuje s pedagogickou diagnostikou směrem k dítěti a poradenstvím směrem k rodičům.

V rámci školního vzdělávacího programu poskytujeme dětem také  množství doplňkových aktivit.  Jde především o zařazování kulturních zážitků, polytechnických workshopů, inovativního vzdělávání, zařazujeme prvky pokusohraní, práci s netradičními digitálními a robotickými pomůckami pro rozvoj logického myšlení aj. Klademe důraz i na pochopení a rozvoj zdravého životního stylu a stravování – věnujeme se zahradničení, zalévání dešťovou vodou, zpracovávání vypěstované úrody, pečení i vaření. Bavíme se společně o udržitelnosti životního prostředí a tato témata přenášíme do výchovně vzdělávacích aktivit. Nezapomínáme ani na naše rodiče a veřejnost – organizujeme různé besedy a komunitní setkávání na nejrůznější vybraná témata. Česká školní inspekce označila tyto naše programy jako nadstandardní.

Velkou výhodou je, že u nás mají předškoláci část dne pouze pro sebe. Mají samostatný vzdělávací program zaměřený na školní přípravu. Rozvíjíme intenzivně všechny dovednosti, které dítě bude potřebovat pro úspěšný start v 1. třídě. Ve vzdělávání dětí usilujeme o rovnováhu mezi svobodným a spontánním učením dítěte a plněním úkolů spjatých s povinnostmi souvisejícími s přípravou na budoucí školní vyučování. Věříme, že respekt v procesu vzdělávání musí být vzájemný – učitelka respektuje dítě, jeho zájmy, individuální tempo a potřeby,  dítě respektuje společně dohodnutá pravidla, organizaci školy, svou roli ve vztahu k autoritě a k vrstevníkům, spoluodpovědnost za atmosféru v našem kolektivu a rodič respektuje učitele jako svého partnera a podporu ve výchově a vzdělávání.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Kromě pěstování těch nejlepších mezilidských vztahů a pozitivního “zdravého„ klimatu ve škole, vedeme děti k přirozenému pohybu na čerstvém vzduchu. Pobyt venku a na školní zahradě je naší každodenností, chodíme do přírody, do lesa, na louku, za příznivého počasí orientujeme i náš výchovně-vzdělávací program na zahradu. Odpočinek dětí se snažíme co nejvíce přizpůsobit aktuálním potřebám spánku každého dítěte, nespavým dětem pak nabízíme pestrou škálu náhradních klidových aktivit. Klademe důraz i na rozvoj sportovních dovedností – zprostředkováváme kurz saunování, plavání a lyžování. Účastníme se dětské Olympiády aj. pohybových programů pořádaných pro děti předškolního věku.

Ve výchově ke zdravému životnímu stylu máme silnou oporu ve vlastní velmi kvalitní školní jídelně, která vaří zdravě, inovativně a chutně. Jsme zapojeni do celostátního programu „Zdravá školní jídelna“, jež vyžaduje plnění přísných kritérií pro sestavu jídelníčku, surovin, atd., které jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány pověřenými odborníky. Nově jsme hrdými držiteli bronzové plakety v projektu “Skutečně zdravá škola”. Pracovnice školní jídelny se díky tomuto projektu dále vzdělávají a inspirují. Ve spolupráci se školní jídelnou se principy zdravého životního stylu a rozumného zdravého stravování přenášejí do výchovně vzdělávacího programu a podporujeme tak plynulou formou budování osobních hodnot, dodržování tradic, rozvíjíme polytechnické dovednosti, pokládáme základy smysluplné podpory našich zemědělců a farmářů a díky tomu všemu posilujeme důležitost čerstvé “domácí” vařené kuchyně. 

Jsme malá moderní mateřská škola s profesionální předškolní přípravou a dobře sehraným týmem lidí nadšených pro práci s dětmi. Nabízíme a snažíme se navázat dobře fungující nadstandardní spolupráci rodičům, kteří mají zájem o kvalitní vzdělávání pro své dítě.