Zaměstnanci MŠ

ředitelka

Bc. Melounová Gabriela, DiS.

Učitelka

Ing. Karešová Miroslava

Vedoucí školní jídelny a školnice

Kulhánková Eva

Kuchařka

LT

Lucie Tomanová

Učitelka

Hrušková Lucie

Učitelka

Lucie Kadlecová

Asistent pedagoga

Kryštof Bohdanecký

Učitelka

Michaela Havrdová