Principy

Mateřská škola, Třesovice nabízí dětem kvalitní vzdělávací program, který je v souladu se všemi závaznými školskými dokumenty a jejich aktuálními změnami. Kromě toho se však řídí svými vlastními principy, které činí naši mateřskou školu specifickou, a jimiž se může odlišovat od ostatních mateřských škol.

Princip rovnosti

Rovnost a férové prostředí – to je gró našeho bytí. Děti přijímáme bez rozdílu takové, jaké jsou a škola se snaží jejich potřebám přizpůsobit v co největší “zdravé” míře. Respektujeme rozmanitost i odlišnost a snažíme se maximalizovat potenciál každého dítěte – snahou je rozvíjet jejich talent a silné stránky. Dokážeme zavčas rozpoznat problémy dítěte a podpořit ho v rozvoji tam, kde momentálně potřebuje.

Princip důvěry

Učitelky mají ve své práci maximální svobodu a autonomii. Důvěřujeme jejich profesionalitě a odbornosti. Samy hledají a volí ty nejlepší cesty k dosahování vzdělávacích cílů, uplatňují vlastní nápady, přichází s iniciativami, které se setkávají s podporou. To vede k potřebě sebevzdělávání, k plánování a promyšlené přípravě, k zodpovědnosti za svou práci. Princip důvěry se přenáší na všechny aktéry: ředitelka důvěřuje učitelkám a ony jí, učitelky důvěřují dětem a děti nemají žádné zábrany se s důvěrou obracet zase na ně. Rodiče důvěřují mateřské škole. Atmosféra důvěry tak nutně vede ke zdravému sebevědomí dětí i dospělých.

Princip spolupráce

V naší mateřské škole chceme mít více partnerství a spolupráce, než soutěživosti a konkurenceboje. Odmítáme tlak současné doby na výkon, srovnávání, kontrolu a řízenou náplň většiny času dětí i učitelů. Věříme v rozvoj kompetencí spolupráce a sdílení dobré praxe – a to jak mezi školami, učiteli, zákonnými zástupci, tak posléze i dětmi, které se to od nás přirozeně naučí.

Princip otevřeností

Mateřská škola není uzavřeným světem pro děti a jejich učitelky. Je institucí, která se hodně otevírá především rodičům a vidí je jako důležité partnery ve vzdělávání dětí. Vítáni jsou taktéž zástupci veřejnosti, které naše škola zajímá a chtějí se zapojit a přispět do našeho programu.

Princip rovnosti

Rovnost, spravedlivost a férové prostředí. Děti přijímáme bez rozdílu takové, jaké jsou a jejich potřebám se škola přizpůsobuje, nikoli naopak. Respektujeme rozmanitost a snažíme se maximalizovat potenciál každého dítěte – rozvíjíme jejich talent a silné stránky. Dokážeme zavčas rozpoznat problémy dítěte a podpořit ho v rozvoji tam, kde momentálně potřebuje.

GDPR

GDPR