Historie

Naše škola byla v obci Třesovice postavena roku 1894 původně jako dvoutřídní obecná škola, kam docházely i děti ze sousedních Popovic.

Později základní devítiletá škola byla přebudována místními občany na mateřskou školu, která byla slavnostně otevřena 4.9.1981. Škola měla kapacitu 30 dětí a provozovatelem bylo JZD Mokrovousy.

První školní tým pracoval ve složení:

paní ředitelka Podhajská Marie, paní učitelka Javůrková Miloslava, paní školnice Pišlová Marie, paní kuchařka Vejnarová Jana, vedoucí školní jídelny Gazdíková Ladislava

Od 1.1.2003 přešla mateřská škola do právní subjektivity, stala se příspěvkovou organizací s kapacitou 35 dětí a nově začala pracovat podle Rámcového a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání oproti dřívějším Programům výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Zřizovatelem se stala Obec Třesovice.

V tomto roce působil školní tým ve složení:   

paní ředitelka Javůrková Miloslava                                                           

paní učitelky Olga Brandejsová a Mgr. Kateřina Tomášová             

vedoucí školní jídelny a školnice Jitka Jahelková                               

paní kuchařka Jana Jahelková

 

 

 

 

 

Významné obnovy došlo v roce 2015, kdy škola dostala „nový kabát“. Postupně se zrekonstruovaly podlahové krytiny, koupelny a wc dětí i zaměstnanců, zateplení, fasáda aj.