Platby v MŠ

  1. Úplata za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 400 Kč za měsíc.
  2. V měsíci červenci je školné stanoveno na výši 200 Kč, v srpnu 0,-.
  3. Úplata za vzdělávání se netýká dětí v posledním roce před školní docházkou a dětí s OŠD.
  4.  Celodenní stravné včetně pitného režimu u dětí/strávníků do 7 let činí 60 Kč/den
  5.  Celodenní stravné včetně pitného režimu u dětí starších 7 let činí 63 Kč/den

Úhrada obou plateb (úplata + stravné) probíhá formou kreditu předem, ve Vámi zvolené výši. Doporučujeme nastavit si měsíční úhradu formou trvalého příkazu, do 15. dne v měsíci. Náklady odpovídají cca. 1.600,- měsíčně. O stavu vašeho kreditu vás bude informovat vedoucí školní jídelny na přelomu každého měsíce prostřednictvím aplikace Twigsee.

Číslo účtu mateřské školy: 2000995860/2010.

Variabilní symbol: šestimístné číslo – obdrželi jste od vedoucí ŠJ, k náhledu také v kartě Vašeho dítěte v aplikaci Twigsee.

Poznámka pro příjemce: Uveďte celé jméno dítěte!!!

U sourozenců je nutné platby provádět pro každé dítě zvlášť!!!