Platby v MŠ

  1. Úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 350 Kč za měsíc.
  2. V měsíci červenci a srpnu je školné stanoveno na výši 150 Kč.
  3.  Stravné u dětí mladších 7 let činí 40 Kč/den,
  4.  Stravné u dětí starších 7 let činí 43 Kč/den

Úhrada obou plateb probíhá formou kreditu předem, ve Vámi zvolené výši. Doporučujeme nastavit si měsíční úhradu formou trvalého příkazu, do 15. dne v měsíci. Náklady odpovídají cca. 1.150,- měsíčně. O stavu vašeho kreditu vás bude informovat vedoucí školní jídelny měsíčním tištěným přehledem.

Číslo účtu mateřské školy: 2000995860/2010.

Variabilní symbol: šestimístné číslo – obdrželi jste od vedoucí ŠJ

Poznámka pro příjemce: Uveďte celé jméno dítěte!!!

U sourozenců je nutné platby provádět pro každé dítě zvlášť!!!

POZOR ZMĚNA:

  1. Úplata za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 360 Kč za měsíc.
  2. V měsíci červenci 2022 je školné stanoveno na výši 180 Kč  
  3. V měsíci srpnu 2022 je školné odpuštěno – tedy stanoveno na 0 Kč