Platby v MŠ

  1. Úplata za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 360 Kč za měsíc.
  2. V měsíci červenci je školné stanoveno na výši 180 Kč, v srpnu 0,-.
  3.  Stravné u dětí mladších 7 let činí 43 Kč/den
  4.  Stravné u dětí starších 7 let činí 47 Kč/den

Úhrada obou plateb probíhá formou kreditu předem, ve Vámi zvolené výši. Doporučujeme nastavit si měsíční úhradu formou trvalého příkazu, do 15. dne v měsíci. Náklady odpovídají cca. 1.300,- měsíčně. O stavu vašeho kreditu vás bude informovat vedoucí školní jídelny prostřednictvím aplikace Twigsee.

Číslo účtu mateřské školy: 2000995860/2010.

Variabilní symbol: šestimístné číslo – obdrželi jste od vedoucí ŠJ, k náhledu také v kartě Vašeho dítěte v aplikaci Twigsee

Poznámka pro příjemce: Uveďte celé jméno dítěte!!!

U sourozenců je nutné platby provádět pro každé dítě zvlášť!!!