Zvláštní zápis v rámci Lex Ukrajina

ZÁPIS do MŠ – pro děti z Ukrajiny

Termín zápisu je 7.7.2022 od 8 do 15 hodin.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Třesovice stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání cizinců dle zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina pro školní rok 2022/2023, a to takto:

Zápis do mateřské školy  se uskuteční na adrese školy Třesovice 74, 503 15

Počet volných míst pro školní rok 2022/2023 je v tuto chvíli 0

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. Vízový doklad dítěte
  3. Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  4. Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti, které dovrší k 31.8.2022 5 let
  5. Potvrzení o dočasné ochraně a místě pobytu na území ČR