Informace k provozu škol

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o pojetí krizového opatření https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

se s účinností od 27. února 2021  od 00:00 hod do dne 21. března 2021 do 23:59 hod omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak,

že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.  Více info zde:  https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

DISTANČNÍ VÝUKA – Dětem v povinném předškolním vzdělávání bude ve výše uvedeném období poskytován distanční způsob výuky, jejíž způsob volí p. učitelka dané třídy (web školy, FB uzavřená skupina, emailová komunikace apod.). 

OŠETŘOVNÉ – Podle nových pravidel škola již potvrzení nevyplňuje. Postupy k žádosti o ošetřovné naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu