Třída včeličky

Co mám zvládat, než půjdu do školy

 • Znát své jméno
 • Znát jména rodičů a sourozenců
 • Znát své bydliště
 • Správně držet tužku
 • Pracovat s nůžkami
 • Znát nějaké písničky, básničky
 • Vyjmenovat čísla do pěti
 • Správná výslovnost
 • Umět se vyjádřit
 • Reagovat na jednoduché pokyny ( vybarvi, nakresli…)
 • Umět se obsloužit ( obléci, zavázat tkaničky, hygiena na toaletě )

Desatero pro budoucí prvňáčky

 1. Prvňáček nemusí znát velká kvanta informací, ale měl by je chtít poznávat.
 2. Prvňáček nemusí umět číst a psát a počítat, ale měl by chtít se to učit. 
 3. Prvňáček nemusí znát spletitá pravidla mezilidských vztahů, ale měl by být rád mezi dětmi. 
 4. Prvňáček nemusí být bezpodmínečně podřízen autoritě učitele, ale měl by chtít nechat se učiteli vést.
 5. Prvňáček nemusí řešit složité problémy, ale měl by mít chuť se pokusit o jejich zdolávání.
 6. Prvňáčku, uč se poslouchat, ale i naslouchat. 
 7. Prvňáčku, koukej se kolem sebe, a o tom co vidíš, si povídej a hodně se ptej toho, kdo ti rád opoví.
 8. Prvňáčku maluj, kresli, vystřihuj a zpívej, tancuj, hraj si, ale i pomáhej!
 9. Prvňáčku, určitě se neboj školy, zažiješ tam spousty dobrodružství.
 10. Mámo, táto, udělejte si na nás čas, my prvňáčci to budeme potřebovat! 

 

Distanční výuka

Podmínky distanční výuky v MŠ Třesovice pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola těmto dětem vzdělávání distančním způsobem.

Rodičům dětí bude poskytnuta vzdělávací nabídka – tematické plány, náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod. Materiály a odkazy budou přístupny prostřednictvím webových stránek školy, případně mohou být zaslány elektronicky e-mailem. V případě potřeby je možno se s MŠ spojit telefonicky a domluvit si jiný způsob předání výukových materiálů.

Odkazy pro on-line výuku a zdroje výukových materiálů:

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Pomocníkem a průvodcem Vám  může být publikace: Publikace – Ahoj, já jsem Korona

Dalším pomocníkem a průvodcem v období předškolního dítěte Vám může být publikace:Brožura – Budeme mít školáka

Úkolníček

Na tomto místě naleznete ÚKOLNÍČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, které budeme průběžně přidávat jako jednu z možností distančního vzdělávání dětí předškolního věku, které se připravují na vstup do základní školy a nemohou z různých důvodů mateřskou školu pravidelně navštěvovat (uzavření MŠ, karanténa dítěte, dlouhodobá nemoc apod.)

ÚKOLNÍČKY jsou sestavené tematicky k určitému období a korespondují se Školním vzdělávacím programem naší mateřské školy.