Třída broučci

Adaptace

Nadešel čas, kdy svěřujete dítě do péče instituce. Nyní přichází do velkého kolektivu a nového prostředí, ve kterém zprvu ztrácí svou sebejistotu a výlučnou pozici jediného dítěte, na jehož potřeby rodiče reagují bez většího odkladu. Nyní se již stává jedním z mnoha. Některé děti se možná prvně budou setkávat se situacemi, kdy musí čekat, až na ně přijde řada, kdy se budou vyrovnávat s odmítnutím nebo omezením v tom, co smí či nesmí dělat, kdy se budou učit kompromisu, dohodě, spolupráci, novým pravidlům, trpělivosti, ohleduplnosti k druhému a respektu k cizím dospělým autoritám.

Začátek docházky v žádném případě nepodceňujte, buďte připraveni dítěti pomoci a spolupracujte s učitelkami!

Dítě má zpočátku z neznámého prostředí a z odloučení od rodičů velký strach, který je psychicky hodně zatěžující. Naše MŠ proto postupuje formou postupné adaptace – viz.   adaptační plán. Dětem, které nastoupí do MŠ bez potřebné adaptace, trvá dlouho, než si zvyknou, často pláčou a k mateřské škole si mohou vytvořit negativní vztah. Dostatečná adaptace může trvat několik dní, ale i týdnů, avšak určuje budoucí pocit jistoty a důvěry dítěte k mateřské škole na několik let.

O mateřské škole před dítětem mluvte s nadšením, hezky, připravujte dítě, nač se k nám může těšit, na nové kamarády, velké stavebnice, spoustu zajímavých her, společné výlety apod. Vyvarujte se slovního vyhrožování nebo strašení mateřskou školou slovy např.: „však ve školce tě naučí, tam uvidíš, tam budeš muset poslouchat …“ nebo mateřskou školu označit dokonce jako trest za špatné chování doma: „doma zlobíš, už abys byl ve školce …“ apod.

Nedávejte na sobě před dítětem znát vlastní obavy, přestože jsou pochopitelné a přirozené.  Můžete se setkat s pocity strachu a nejistoty, zda v MŠ probíhá vše tak jak má. Při jakékoli pochybnosti s námi neváhejte osobně komunikovat – ve většině případů jsme schopny a také ochotny vyjít vám vstříc. V naší mateřské škole jste vždy vítáni, můžete se i po adaptaci kdykoli přijít podívat, jak s dětmi pracujeme, jak se vašemu dítěti daří a můžete se do našeho vzdělávacího programu aktivně zapojovat vlastními nápady.  Nebojte se s námi otevřeně a včas o problémech hovořit, lze tak předejít nedorozumění. Otevřená a vstřícná komunikace je pro nás jedna z nejdůležitějších věcí.

Z pohledu mateřské školy je nezbytné, aby při nástupu dítě umělo: dojít si na záchod, s přiměřenou pomocí se oblékat, poznat své věci, najíst se, požádat nás o pomoc, sdělit nám své potřeby. Děti, které nejsou svými rodiči vedeny k samostatnosti, mají novou situaci mnohem těžší a brzy se cítí nepříjemně, protože se v mateřské škole dostávají do situací, které nedokážou vyřešit. K tomu, aby se dítě vše naučilo, potřebuje vaši trpělivost a váš čas, moře vašeho času. Obojí vám ale samostatné a díky tomu sebevědomé dítě brzy vrátí. J

 

 

Adaptační plán

     0.fáze RODIČOVSKÉ PŘÍPRAVY DÍTĚTE NA MATEŘSKOU ŠKOLU

Před nástupem do mateřské školy, tak aby dítě mohlo zvládnout její běžné denní nároky a vzdělávací program, musí od svých rodičů získat tyto dovednosti:

 • chodit, lézt, běhat a samostatně se pohybovat (i po schodech)
 • samo se najíst, používat záchod z vlastního podnětu, obléknout a svléknout se (s lehkou dopomocí), umýt si ruce
 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit
 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se, být zvídavé
 • pozorovat a napodobovat okolí
 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi
 • být přístupné výzvám, návodům a domluvám
 • požádat o pomoc, sdělit svou potřebu
 • vzít na vědomí přítomnost druhého dítěte při hře a zvládat si hrát dohromady

 

 1. fáze POZNÁVÁNÍ NOVÉHO PROSTŘEDÍ A NOVÝCH LIDÍ BEZE STRACHU

Dítě se seznamuje s novým prostředím a novou situací v mateřské škole za přítomnosti rodičů. 1. a 2. den dítě během pobytu doprovází blízká osoba, která zajišťuje pocit jistoty a bezpečí. Dítě tak získá možnost pozorovat a poznávat vše v klidu a bez pocitu „opuštění“.

 1. fáze ZÍSKÁNÍ JISTOTY, ŽE RODIČ SE OPRAVDU VRÁTÍ
 2. až 5. den dítě dochází na několik hodin (doporučujeme dopolední blok). Dítě se učí zvládnout odloučení od blízké osoby na krátkou dobu. Prožívá nyní zpravidla velmi intenzivní pocit strachu, který je stresující a pro dítě vyčerpávající. Proto je důležité, aby tato negativně prožívaná situace netrvala příliš dlouho. Dítě tak získá důvěru, že rodič se pro něj opravdu „za chvíli“ vrátí. Upevňuje si tuto informaci.
 • fáze POSTUPNÉHO VYTVÁŘENÍ SEBEJISTOTY A KLADNÉHO VZTAHU K MATEŘSKÉ ŠKOLE

Následující 2 – 3 týdny je dobré, když dítě dochází nadále jen na dopolední program.  Celodenní pobyt doporučujeme až ve chvíli, kdy je dítě na mateřskou školu již adaptované, cítí se v ní dobře, již má zvládnutou ranní odluku od rodiče bez dlouhého pláče.

Adaptace je velmi individuální záležitost a každé dítě reaguje zcela jinak. Některé dítě potřebuje více společného času a podpory rodičů přímo v MŠ, jiné dítě naopak potřebuje rychlejší rozloučení, které spíše podporuje jeho samostatnost. Jednotlivé fáze adaptace budeme sledovat, konzultovat a přizpůsobovat možnostem každého dítěte.