Projekty a spolupráce

Skutečně zdravá škola – plníme program

Na naší škole se společně snažíme o vytvoření kultury zdravého stravování. Učíme se o jídle a zdravé výživě, vaříme a pečeme s dětmi, na školní zahradě pěstujeme ovoce, zeleninu, bylinky, organizujeme výlety na místní farmy a ve školní jídelně připravujeme pokrmy z čerstvých sezónních surovin od místních farmářů.

Jsme držiteli bronzového certifikátu.

Sledujte náš blog a aktivity na: 

https://www.skutecnezdravaskola.cz/skoly-v-programu/materska-skola-tresovice

 

Cílem projektu Malá technická univerzita je, na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, co nejdříve vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsou připravovány promyšleně a profesionálně nejen týmem pedagogů s vhledem psychologických pracovníků,  ale také s architekty či projektanty.

Program dětem přináší:

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup, práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání, procvičování hrubé a jemné motoriky

+ hodnocení a sebehodnocení dětí, rozvoj komunikačních dovedností

Další přidanou hodnotou je nadstandardní vzdělávání našich pedagogů ve všech 10. oblastech MTU pro budoucí samostatnou kvalitní výuku dětí, jako součást inovativního vzdělávání, která naše škola chce svým dětem poskytovat.