Naše filozofie

Jsme malá mateřská škola založená na dobře fungující důvěrné spolupráci s rodinou. Klademe důraz na triádu dítě – škola – rodič. Naším cílem je vychovat dítě samostatné, sebevědomé, všestranně rozvíjející se a s respektem ke světu a všemu živému i neživému na něm. Je pro nás důležité budovat v dětech environmentální pilíře jako duševní pohoda, vyvážená strava, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a žít ve zdravém prostředí, na kterém je třeba se spolupodílet.

Snažíme se, aby se všechny děti v mateřské škole cítily spokojené a v bezpečí, pouze tak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně se vzdělávat. Při výchově a vzdělávání se držíme motta:  

„Řekni mi, a já zapomenu. Ukaž mi, a já si zapamatuji. Nech mne to udělat, a já pochopím.”

Naše pozornost se především zaměřuje

na pozvolnou adaptaci – individuálně přistupujeme k potřebám každého dítěte ve spolupráci a dohodě s rodiči a jejich rodinnými možnostmi,

na ekovýchovu – bádáme a objevujeme přírodní zákonitosti a koloběh života,

na zdravé životní prostředí – co nejvíce aktivit přenášíme ven na čerstvý vzduch, snažíme se pochopit naši sounáležitost s přírodou a udržitelnost pro další generace, učíme se zdravým stravovacím návykům,

na rozvoj komunikačních dovedností, podporu čtenářské i matematické gramotnosti,

na podporu logopedické prevence – dbáme na správné mluvní vzory, gymnastiku mluvidel, 

na kvalitní předškolní přípravu – promyšleně a systematicky připravujeme děti na vstup do základní školy a dbáme na jejich sociální zralost.